?????????????????????????????????????????? ˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ??˲ѩ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???߲??к????ʫ??2010ͣnbaή?668٣????????߾ήί۰?ʫ????Ϲ?????83413ͣϹ?????ʫ??????????ʫ???ήΡ???ͧ??ء????к???Ϲ?ݻ?ί۰?????߾??ʥ???ήϹ???ܡ?????Ѥ????Ѥ????ί۰???Ϲ?????ث?????????c???٣???ί???߾??ή?ݻ?????????????????ߣѤ???ί??k?Ϲ????ί???????ʫ????߾ʫ??Ϲ?Ѥ??ڸ??????ݣ??к߲??Ϲ?߾??888????ʫ????ʫ????????ʫ?????Ѥ?310??߾????߾??Ϲ???к???Ѥ???߾???ʫ???Ϸ?к?????߾????ή??ή??߾???ʫ??߾?ز?߾??ί??߾????????????Ϲ˿ή???ή??ί??????????????߾?к???߾??Ϲ???Ϲ?߾???????????ʫ?????????ʫ??ͣʫ????????789789bbin888?????????????߾????????Ѥ?ʫ??кѤ??ί?ʫ???????߾????ʫ????߾?߾????ʫ???????ݣ828?Ϲ???߾Ѥ????2????ί?????ʫ????߾ʫ??ʦ???ʫ??????ʫ?̩????Ѥ??????????Ѥ??ί?˰???۴??????ʫ????Ϲ?e????Ϲ??ʫ??ԯ?ԯ???Ѥ????٥۩??Ѥ????Ϲ???38???߾ʫ??Ѥ?߾ʫ??????????????߾ʫ?????ʫ????߾ʦ?ʫ????ή̫ήϹ??߲????????????ʫ???e???????к͢Ѥ?ѤѤ60ʫ??ʫ?????????????ί????߾????߾?Ϲ??߾???ήhgylc??Ϲʫ??߾ʫ??زԣ??e??Ѥ?ή???????ί????ؤ?ʨ??????׿?߾ʫ???ʫ??ʫ???ήѤ?????Ϲʫ???????͢??Ѥ?Ѥ???Ѥ??????????????׵?ͣ???????ʶ??????????????Ϲ???????3d?????߾???۩?????????Ѥ???ʥ??????????????ή?ax??Ϲ????Ѥί?????Ѥ????????????к?ݻ????????2???????????׿?Ϲ?Ϲ??ޣ??ί?Ѥ?Ӯ????ήϹ???????hgή??????Ϲ?aa??????????߾ʫ???ʫ???????????ʫ??Ϲ??????Ϲ????ԣ?Ϲ??Ѥ????ʫ??Ϲ?????ί???Ϲ?ݻ?Ϲ???߾?Ϲ?????gvbet?????ί??ʫ??????Ϲ???????Ѥ????ʫ??????ί??ί??кت??Ѥ??????Ϣغ????߾?????к???߾ί۰?ث?????????߾?к??????Ϲ?ʫ?ssp????ή?߾??????ʦ?ʫ??ʫ??ʫ??90Ϲ??߾ʫ????ʫ???kashbet??????518?????غ????ή??????߾???????Ѥ??߾kk??ί?????ί???߾?nba????߾???????????Ϲ??Ϲʫ???????????ث????????ήϹ?hg1088?߲????٣ͣ?߾???????ή?Ϲ004Ѣ?Ϲ??????߾??ʫroyal1688?߾??qq????????????bb??Ϲʫ?Ϲ??Ϲ??????߾??ί?clubs????Ѥ???????ڸ??߾????ί???߾???ʫϹ???Ϲ???Ѥ?ز???bbin?????ή????˲??????߲Ѥ???????????ʫ????????ί۰????????????????ߣή??88???????????????ߩ?߾???ʦ?߾????ʫ???????????????Ѥ???ʫ??ʦ???ί?????Ϲ?̫???188ʫ??Ѥ??߾??ήϹ??߾??ͣ?߾?????۰????ʫ?????????????????ʫ???18?????ʫ?????Ϲ????߾???ߣѤ?Ϲ?ή???ί?Ϲ?????߾??ʫ???????ʫ??????η????????ή????Ϲ?Գ?Ϲ֪3??ʫ???ʫ?????888??????ʫ???????Ѥ????????????ʫ???678???ʫ?߲Ѥ?????????????ʦ???ز???ί??߾ʫ??????777001ʫ????Ϲ????eί۰?ʥ??ί?ʫ?????ί?Ϲ?bbin????Ѥ?????????????ʫ???Ϲ?Ѥ???????ί??߾?Ѥ?߾???????????Ϲ?ߣѤ?к????????????????ϢѤ???ͧ?????Ϲ???????ʫ?˿?????????????Ϲͧ??Ѥ?߲??߾????????21365ϹϹ??ή?nba??????2????eڸҳ?170Ѣή????Ѥή?ͧ??ʫ?ͧ?????????ʫ??ߩήwelcome?߾ʫ???????????g3??????ڸϹ?ؤ??nba?ϹήϹ????ߵ?????ί?ڸҳڸҳث????߾??ί?4532777??ήϹ????к??۰??????Ϲ?Ϣ?ʫ??????ʫ????????Ϲ??e???ή??ή?ή?ήή?ή?ήϹή?ή?ήή???ή??ή?ή?ή?ή?ή?ή?Ϲʫ?crownή?ήή??ͣbet ١ EXA E & C Ű ȯմϴ ١